fermer
Avec les chefs, Pour les chefs

Plus de créativité,
Plus de
gourmandise,
Plus d'inspiration
en cuisine

Pour mieux correspondre à vos attentes et préférences,
nous construisons
un nouveau site.

Vous avez besoin d’accéder aux informations produits ou contacts ? Cliquez ici

 

Juridische informatie

FR NL
Newsletter

U kunt zich hier aanmelden om op
de hoogte te blijven van het laatste
nieuws van BFS:

Juridische informatie


Eigendom van de website

Deze website is de eigendom van de vennootschap BONDUELLE EUROPE LONG LIFE (hierna te noemen BONDUELLE), een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 30 554 326 euros euro, met hoofdzetel te La Woestyne 59173 Renescure (Frankrijk) en administratieve zetel te Rue Nicolas Appert 59653 Villeneuve d’Ascq (Frankrijk), ingeschreven in het Handelsregister van Duinkerken onder nummer 665 580 072.

BONDUELLE heeft deze website in het leven geroepen om haar gebruikers persoonlijk te kunnen informeren. BONDUELLE en haar moedermaatschappij BONDUELLE SA bezitten alle rechten van literaire, artistieke en industriële eigendom met betrekking tot merken, tekeningen, foto's en teksten. Derhalve is het verboden deze website gedeeltelijk of geheel te reproduceren, weer te geven, te gebruiken, aan te passen, te wijzigen, te incorporeren, te vertalen of op de markt te brengen, tenzij de vennootschap BONDUELLE en/of BONDUELLE SA hiertoe uitdrukkelijk toestemming geven. Overtreding van deze bepaling is strafbaar als zijnde namaak van acteursregie en/of van tekeningen van merken.

Door het gebruiken van deze website en door hierin te surfen geeft u aan dat u zich zult houden aan deze gebruiksvoorwaarden en dat u deze integraal hebt gelezen en aanvaard.


Inhoud en actualisatie van deze website

De inhoud van deze website kan te allen tijde en ongeacht de reden worden gewijzigd, (tijdelijk) worden verwijderd of worden geactualiseerd, waarbij de beslissing hieromtrent uitsluitend is voorbehouden aan de vennootschap BONDUELLE.


Links

BONDUELLE kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud of correctheid van de informatie op websites waarnaar vanuit deze website links zijn aangebracht of vanwaaruit links naar deze website zijn opgenomen. Bonduelle wijst alle aansprakelijkheid af voor de andere websites of de informatie die hierop is geplaatst.

Links naar deze website mogen uitsluitend worden aangebracht na berichtgeving hieromtrent per e-mail aan hcheung@bonduelle.com.


Verklaring van BONDUELLE over de bescherming van persoonsgegevens

Deze verklaring heeft tot doel de voorwaarden te vermelden waaronder BONDUELLE zich gehouden acht uw persoonsgegevens te beschermen, zulks overeenkomstig de wet op de informatietechnologie, gegevensbestanden en persoonlijke vrijheden (geconsolideerde wet van 6 januari 1978). De verklaring heeft tot doel uiteen te zetten welk type informatie door BONDUELLE op deze website wordt verzameld en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen. In de verklaring wordt ook vermeld wat u moet doen wanneer u niet wenst dat uw persoonsgegevens bij ons bekend worden en hoe u de door u aan ons overgedragen informatie kunt wijzigen. Deze verklaring is slechts van toepassing op de website www.bonduelle-foodservice.be. Zij is bijvoorbeeld niet van toepassing op banners, loterijen en andere vormen van publiciteit of reclame die door ons worden gesponsord of waaraan wij deelnemen via websites van derden.


Aanwending van persoonsgegevens

Op grond van de geldende wetgeving hebt u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw op naam gestelde gegevens. Dit recht kunt u uitoefenen door uw verzoek per post of per e-mail te sturen naar de vennootschap Bonduelle.

Wij verzoeken u er kennis van te nemen dat wij uw persoonsgegevens kunnen overdragen in geval van een wettelijk verzoek hiertoe dan wel in verband met een rogatoire commissie, een dagvaarding of een besluit van de rechtbank.

Cookies

Toegang tot deze website kan aanleiding geven tot de installatie van "cookies" op de computer van de gebruiker nodig. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker, aanpassing van de raadpleging over de site, en de versnelling van de site lay-out door het opnemen van een data-bestand op zijn computer.
Betreffende de registratie van cookies, stemt de gebruiker op de hoogte van deze praktijk en laat Bonduelle om dit te doen. Bonduelle is toegewijd aan de inhoud van deze cookies aan derden nooit openbaren, tenzij wettelijk vereist. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de registratie van cookies te weigeren of te configureren hun computers voorafgaand aan de installatie te worden gemeld. Om dit te doen, zal de gebruiker overgaan tot het instellen van de browser in het menu "Extra" voor Microsoft Internet Explorer.

Auteursrechten

Op deze website worden auteursrechten in acht genomen. Alle auteursrechten met betrekking tot beschermde objecten die op deze website worden gereproduceerd en gepubliceerd, zijn voorbehouden. Alle gebruik van deze objecten, anders dan met het oog op reproductie en kennisneming in de individuele en privésfeer, is verboden, tenzij hiervoor toestemming is verleend.


Credits foto's

Fotoarchief Bonduelle SA, Getty Image, Studio Clair de Lune, Fotolia, Sicco van Grieken www.siccopictures.com


Ontwerp van de website en realisatie

Havas 360 – 57 boulevard de la Liberté – 59000 Lille (Frankrijk) - Fax: 03 59 57 08 09

Editor

Bonduelle Northern Europe - Marketing Foodservice - Hooge Zijde 26, 5626 DC Eindhoven, Nederland

Site bewerkt door


Bonduelle Europe Long Life - Foodservice europe - SAS met een kapitaal van 30.554.326 € - De Woestyne - 59173 Renescure - RCS Duinkerke No. 665 580 072 - Tel: 03-20-43-60-60 - Fax: 03-20- 43-60-00

Hosting

SAV CetSI - 93/105 Veuve Lacroix Straat - 92000 Nanterre


BONDUELLE FOOD SERVICE

> Groentekoekjes "STAR" Bloemkool-Broccoli-Wortel (BE) 2,5 Kg
(Specials)

Groentekoekjes "STAR" Bloemkool-Broccoli-Wortel (BE) 2,5 Kg

In grappige stervorm van 43gr. Lekker, zoet en gezond: ideaal voor kindermenu's.
> Lees meer

 
uw inspiratiebron