Bonduelle belooft Bescherming van de biodiversiteit en bodem

Bonduelle belooft de biodiversiteit en bodem te beschermen

Wij vinden biodiversiteit en een vitale grond erg belangrijk, omdat het bijdraagt aan de gezondheid van onze planeet. Daarom bekijken wij in nauwe samenwerking met onze partner telers hoe wij gericht kunnen werken aan de bescherming van de biodiversiteit en de bodem. Wij hebben deze afspraken vastgelegd in de Agrocharter; een overeenkomst tussen Bonduelle en partner telers die al sinds 1996 actief is en herhaaldelijk is aangescherpt.

In de Argocharter ligt de focus op het beschermen van de biodiversiteit en de bodem, het optimaliseren van waterkwaliteit en efficiëntie, het reduceren van chemische residuen en het verlagen van de ecologische voetafdruk. Allemaal manieren om onze planeet gezond te houden!

Wij maken hierbij gebruik van alternatieve technieken, zoals gewasrotatie, bescherming gewassen, mechanische onkruidbestrijding en zorgvuldig watermanagement. Ons doel is om in 2025 op 100% van onze landbouwgrond minstens twee alternatieve technieken te gebruiken. Onze 315 landbouw specialisten bieden hierbij ondersteuning aan onze 2.800 telers. Daar zijn wij trots op!